|

       

 

 
   

     

 
 

 

 

 

Welkom

Totale dienstverlening op het gebied van duurzaamheid.
GRAN B.V. is dé oplossing op het gebied van duurzaamheid. Dit partnership tussen ARN, Bruins&KwastVan Iersel en Den Ouden verbetert de milieusituatie van de gehele afvalketen. Actief in inzameling, opwerking en transport van allerhande biomassa: van groenafval tot compost en van afvalhout tot biobrandstof, heeft dit consortium een totaal dienstverlenend vermogen.

De grootste milieuwinst is te boeken bij ‘veenvervanging’. Veen is een fossiele, schaarse grondstof waarvan de winning gepaard gaat met negatieve bijeffecten op milieu en biodiversiteit. Voor een aantal van de veentoepassingen is hoogwaardige compost uit organisch afval een goed alternatief. De veenvervanger wordt gebruikt voor de productie van potgrond, substraten, voedingsbodems voor paddenstoelenteelt, oppotgrond voor bomen, zoals bomenzand en bomengrond. Specifieke producten als bomenzand en bomengrond worden veelal ingezet door gemeenten bij de aanleg van stedelijke beplantingen.

Partners in GRAN zijn zeer actief in het verbeteren (innoveren) van het composteringsproces. Hierdoor is de uitstoot van broeikasgassen uit het proces minimaal. Op stapel staat een onderzoek om te bezien of gras van bermen en natuurterreinen (mee)vergist kan worden voor biogasproductie. Dit in de overtuiging binnenkort het gras, berm- en slootmaaisel voor de overheden zowel duurzaam als economisch verantwoord te kunnen verwerken

GRAN werkt volgens het cascade model, waarbij grote waarde wordt toegekend aan het 'cradle-to-cradle'- concept (afval wordt gebruikt als grondstof voor een zelfde product; de kringloop wordt gesloten). Hergebruik van groenafval vinden wij dus belangrijker dan het winnen van energie daaruit.  Onze intentie is om alle gebruikte materialen na beëindiging van hun levenscyclus nuttig in te zetten in een nieuw of ander product.

Zo biedt GRAN meer ruimte en mogelijkheden voor toekomstige generaties.

Concrete en innovatieve CO2-reductie
CO2-reductie kan op verschillende manieren en in verschillende vormen plaatsvinden. Eén daarvan is het bewerken van de groene stromen tot nieuwe producten of door het opwerken van de eigenschappen. Deze veranderingen leiden tot een hogere economische en milieutechnische waarde. Denk bijvoorbeeld aan het opwerken van A- en B-hout ten behoeve van de spaanplaatindustrie, of door de opwerking tot biobrandstof (bijvoorbeeld als biocoal).

GRAN kan ook het groenafval zo bewerken dat de organische stof en nutriënten behouden blijven en aan bodem kunnen worden ‘teruggegeven’. In die zin is daarmee sprake van besparing op maagdelijke grondstoffen (humus, gas, veen). Ook dit is dus een vorm van hergebruik. Het terugbrengen van organisch stof, nutriënten en mineralen in de bodem voor de landbouw, middels het verwerken van groenafval tot compost is het ultieme voorbeeld van het sluiten van de kringloop.

Maar ook bij een bewuste keuze voor de inzet als energiedrager richt GRAN zich op het reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Afhankelijk van de aard van de afvalstof kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen torrefactie (geldt voor vers hout en een deel van het snoeihout) en hoogrendement verbranden in een biomassacentrale (geldt voor A- en B-hout).

GRAN kan concreet en met erkende (KEMA-) rekenmodellen aantonen hoeveel CO2-reductie bereikt wordt per ton verwerkt groen.

Over de participanten
De vier combinanten zijn al jaren toonaangevend op het gebied van (groen)recycling en de eindverwerking van (groene) reststromen. Deze bedrijven zijn bekend als vaste toeleveranciers van compost voor bedrijven die deze compost mengen in potgrond of andere substraten (bijvoorbeeld bomenzand, bomengrond of oppotgrond voor bomen), die ter vervanging dienen van veen/turf. Betrokkenen beschikken over gespecialiseerde aannemingsbedrijven met expertise in de bos– en natuurbouw, bomenrooi– en snoeisector of zijn partner in grootschalige groenprojecten en natuurontwikkeling bij overheden, bedrijven, natuurorganisaties en projectontwikkelaars.
De erkende be- en verwerkingslocaties van GRAN bestrijken Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en het noordelijke deel van Limburg.  Een optimale verhouding tussen duurzaamheid en tarief is het resultaat.

Wenst u naar aanleiding van het bovenstaande méér informatie?
Dan verwijzen wij u naar de internetsite van (een van) de combinanten; klik daartoe op het betreffende logo 
of
- telefoneer naar 024-3717171 (ARN)
of
- mail naar info@arnbv.nl